semiferddo - lambanh365.com

semiferddo


Học làm kem Semifreddo đậm chất Ý

5 of 5 25 phút

Semifreddo trong tiếng Ý có nghĩa là “một nửa đông lạnh”, sở dĩ nó có cái tên kỳ lạ này là do nguyên liệu kem tươi và lòng trắng trứng ...

Xem chi tiết