Công cụ đổi đơn vị đo lường trong công thức làm bánh và nấu ăn


Đổi đơn vị thể tích

Tôi muốn chuyển đổi:
thành:
Switch conversion
0,6452935

Bột mì thường, bột mì đa dụng, bột khô trộn sẵn

Tôi muốn chuyển đổi:
thành:
Switch conversion
2,204621 lb

Đường gói tinh luyện (đường hạt)

Tôi muốn chuyển đổi:
thành:
Switch conversion
0,6213712 mi

Bơ và bơ thực vật

Tôi muốn chuyển đổi:
thành:
Switch conversion
1,19599 g

Sữa tươi - Sữa chua

Tôi muốn chuyển đổi:
thành:
Switch conversion
0,2641722 gal:1

Chiều dài

Tôi muốn chuyển đổi:
thành:
Switch conversion
0,6213711 mph