Bài viết của Quỳnh Hương

Công thức làm bánh

 • Thời gian làm : 25 phút
anh-dai-dien-cach-lam-tra-sua-thai-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 50 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-bi-ngoi
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-kem-biscuit-trai-cay
 • Thời gian làm : 40 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-chocolate-cam-sieu-ngon
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pound-cake-dua-beo-ngay
 • Thời gian làm : 50 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-chiffon-chanh-kieu-hy-lap
 • Thời gian làm : 40 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-lady-baltimore
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-brownie-nutella
 • Thời gian làm : 40 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-gato-chocolate-cu-cai-duong
 • Thời gian làm : 50 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-gato-chocolate-bi-ngoi
 • Thời gian làm : 5 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bindaetuk-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-hat-kho
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-nhan-pho-mai-chien
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-goi
 • Thời gian làm : 45 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-cuoi-bi-ngoi
 • Thời gian làm : 25 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cookie-bar-chocolate-chips
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-biscuits-ca-ri-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-brownie-popcorn
 • Thời gian làm : 90 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pound-cake-tra-xanh-hoa-qua-kho
 • Thời gian làm : 90 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pound-cake-hoa-qua-kho
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-cream-cheese-bi-do
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-cam-chocolate-trang
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-dua-phu-kem
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pudding-caramel-dam-da
 • Thời gian làm : 18 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-sandwich-kep-kem
 • Thời gian làm : 12 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cookie-chocolate-muoi
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-trung-muoi-don-gian-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-ngot-cola-cuc-la
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bong-lan-nhuc-dau-khau-armenian
 • Thời gian làm : 55 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pound-chocolate-mayonnaise
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-biscuit-chocolate-voi-syrup
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-scones-socola
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-scones-buttermilk
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cupcake-brownie-bo-dau-phong-oreo
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bong-lan-que
 • Thời gian làm : 45 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-chocolate-chip
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-hat-tieu-la-mieng
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-brownie-bang-lo-vi-song
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-brownie-chocolate-dang
 • Thời gian làm : 40 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-biscotti-hanh-nhan-gion-tan
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cookie-chuoi-yen-mach
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-cot-banh-gato-bat-bai
 • Thời gian làm : 25 phút
anh-dai-dien-cach-lam-cupcake-caramel-chocolate
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-cupcake-cheesecake
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-bo-dau-phong-thom-lung
 • Thời gian làm : 25 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-socola
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bi-do-hat-oc-cho-va-que-thom-lung
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-cupcake-hokkaido
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-muffin-doughnut
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-muffin-chocolate-chips
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-muffin-cam-va-chocolate
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-sponge-victorian
 • Thời gian làm : 50 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-ngot-sua
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-brownie-ca-phe-thom-lung
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-my-bi-ngo
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-mayonnaise-tai-nha
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-viennese
 • Số người ăn: 15 người
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bar-tao-yen-mach-ngon-cuc
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-bo-lac-thom-ngon
 • Thời gian làm : 25 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bar-dua-chocolate
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bar-bi-do-bo-duong
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bar-bo-lac-sieu-ngon
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bar-dua-chuoi
 • Thời gian làm : 3 phút
anh-dai-dien-cach-lam-tacos-pho-mai-cuon-kem-chua
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-dua-hinh-trai-tim-hap-dan
 • Thời gian làm : 55 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pound-cam
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-brownie-cho-nguoi-kieng-duong
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-nho-cuc-de
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bar-bounty-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-Gougères-pho-mai-sieu-de
 • Thời gian làm : 40 phút
anh-dai-dien-cach-lam-cheesecake-cafe
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-tart-chuoi
 • Thời gian làm : 45 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-chanh-starbucks-sieu-ngon
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bong-lan-hinh-qua-trung
 • Thời gian làm : 2 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-my-chuoi-khong-can-lo-nuong
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-my-bi-do-mem-am
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-my-xoai-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-chuoi-tao- thom-ngon
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-my-tao-cho-bua-sang
 • Thời gian làm : 2 phút
anh-dai-dien-oreo-cupcake
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-banh-quy-cuon-caramel
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-banh-ngo-sua-dua
 • Thời gian làm : 60 phút
cach-lam-banh-mi-chocolate-chuoi-6
 • Thời gian làm : 5 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-coc-kem-dau-tay
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pound-chocolate-cuc-de
 • Thời gian làm : 50 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-chiffon-chuoi-mat-ong-ngon-tuyet
 • Thời gian làm : 70 phút
anh-dai-dien-cach-lam-cheesecake-ruou-bailey
 • Thời gian làm : 90 phút
anh-dai-dien-cach-lam-cheesecake-sua-chua-cuc-ngon
 • Số người ăn: 40 người
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bar-chanh-chua-cuc-hop-cho-mua-he
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-to-ong-malaysia
 • Thời gian làm : 55 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-tao-kieu-ha-lan
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-donut-chocolate-ngon-tuyet
 • Thời gian làm : 50 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-mi-yen-mach
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-duong-sieu-de
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-hanh-nhan-thom-ngon
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-oreo-chocolate-truffle-ngon-tuyet
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pudding-ngo-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 4 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pudding-chanh-sieu-nhanh-bang-lo-vi-song
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pudding-cottage
 • Thời gian làm : 65 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-chiffon-la-dua
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-trung-thu-ngan-lơp-doc-dao
 • Thời gian làm : 12 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cookie-chocolate-van-thuy-ngo-nghinh
 • Thời gian làm : 55 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cream-cheese-ca-rot-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-muffin-bi-do
 • Thời gian làm : 5 phút
anh-dai-dien-cach-lam-mousse-bac-ha-va-chocolate-trang-mat-lanh-ngay-he
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-muffin-chanh-pho-mai-ricotta
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-muffin-ca-rot-ngon-tuyet
 • Thời gian làm : 25 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-muffin-que-hap-dan
 • Thời gian làm : 45 phút
anh-dai-dien-cach-lam-pudding-banh-mi-chocolte-ngon-la-mieng
 • Thời gian làm : 45 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-gato-chocolate-cuc-don-gian
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-whoopie-pie-ngon-tuyet
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-ca-phe-ngon-ngat-ngay
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-luoi-meo-vi-tra-xanh-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-pudding-kem-dua-chocolate-ngon-tuyet
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-crepe-sieu-ngon
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-luoi-meo-sieu-de
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-crepe-sau-rieng-kem-tuoi
 • Thời gian làm : 5 phút
anh-dai-dien-cach-lam-mousse-chuoi-cuc-ngon
 • Thời gian làm : 5 phút
anh-dai-dien-cach-lam-mousse-bi-do-bo-duong
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-cherry-phu-chocolate-ngon-cuc
 • Thời gian làm : 5 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-quy-co-ban-nhat
 • Thời gian làm : 50 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pie-pho-mai-ricotta-sieu-de
 • Thời gian làm : 25 phút
anh-dai-dien-cach-lam-mousse-chanh-tuoi-thom-ngon
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-sua-gao-thom-ngon
 • Thời gian làm : 100 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-yen-mach-cuc-tot-cho-suc-khoe
 • Thời gian làm : 40 phút
anh-dai-dien-cach-lam-kem-nhan-thom-ngon-ngay-he
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-kem-rau-cau-hap-dan
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-kem-ngon-mat
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bot-loc-goi-la-chuoi-dan-da
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bot-loc-nhan-dau-xanh-thanh-dam
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-thach-3d-sieu-hot
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-flan-bang-lo-vi-song
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-sua-chua-tu-sua-me-cho-be-yeu
 • Thời gian làm : 5 phút
anh-dai-dien-cach-lam-sua-chua-hoa-qua-tuyet-ngon
 • Thời gian làm : 10 phút
cach lam sua chua
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-cach-lam-sua-chua-khong-duong-dep-da-giu-dang
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-sua-chua-nha-dam-ngon-ngat-ngay
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-sưa-chua-tu-sua-dac-ong-tho-tuyet-ngon
 • Thời gian làm : 5 phút
anh-dai-dien-cach-lam-sua-chua-danh-da-ngon-tuyet
 • Thời gian làm : 15 phút
anh-dai-dien-cach-lam-sua-chua-nep-cam-thom-ngon-tai-nha
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-bo-marble
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-gato-dua-dua-ogura
 • Thời gian làm : 50 phút
hinh-dai-dien-cach-lam-banh-magic-custard-cake
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-chiffon-chuoi
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cuon-chocolate-thuy-si
 • Thời gian làm : 60 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-japanese-cheesecake-mem-min
 • Thời gian làm : 10 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-pudding-sua-gung
 • Thời gian làm : 35 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-xop-dau-tay
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cuon-tra-canh-dau-do-kem-tuoi
 • Thời gian làm : 20 phút
anh-dai-dien-cach-lam-banh-cuon-tinh-tre-than
 • Thời gian làm : 25 phút
anh-dai-dien-banh-my-huong-que, bánh mỳ hương quế
 • Thời gian làm : 60 phút
cach-lam-mascapone, cách làm mascapone
 • Thời gian làm : 40 phút
cách làm bánh dứa úp ngược, cach-lam-banh-dua-up-nguoc
 • Thời gian làm : 45 phút
cách làm bánh tart táo hạnh nhân, lam banh tart tao hanh nhan
 • Thời gian làm : 30 phút
anh-dai-dien-banh-brownies-mem-am-cho-tin do-me-socola

Địa chỉ và mẹo vặt